Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2012 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent

Tilbake til artikkelen

Lesing av trykt avis og nettavis 2001-2012 en gjennomsnittsdag. 9-79 år. Prosent
  Trykt avis Nettavis Enten trykt avis eller nettavis Bare trykt avis Bare nettavis Både trykt avis og nettavis Antall svar
2001 78 10 79 69 2 9 1 804
2002 77 12 79 67 2 10 1 856
2003 77 17 80 63 4 14 1 814
2004 75 19 79 60 4 15 1 998
2005 74 27 81 54 7 20 1 818
2006 74 31 82 51 8 23 1 833
2007 72 34 81 47 8 25 1 777
2008 68 35 77 42 9 26 1 975
2009 65 40 78 38 13 27 1 780
2010 64 43 80 37 16 27 1 789
2011 63 48 79 32 16 32 1 790
2012 55 49 77 28 22 27 1 996

Kontakt