Andel boklesere på fritiden blant lesere og ikke-lesere av tegneserieblader en gjennomsnittlig uke. Etter kjønn og alder. 1994, 2000 og 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel boklesere på fritiden blant lesere og ikke-lesere av tegneserieblader en gjennomsnittlig uke. Etter kjønn og alder. 1994, 2000 og 2012. Prosent
  Andel boklesere blant lesere av tegneserieblader Andel boklesere blant ikke-lesere av tegneserieblader
  1994 2000 2012 1994 2000 2012
9-79 år, alle 47 43 52 34 36 43
9-79 år, menn 34 38 43 27 27 33
9-79 år, kvinner 65 53 69 40 44 52
9-15 år, gutter 46 41 66 40 24 59
9-15 år, jenter 80 59 83 67 54 62
16-24 år, gutter 33 28 27 25 22 25
16-24 år, jenter 45 36 : 39 44 42

Kontakt