Tabell

Andel boklesere på fritiden blant lesere og ikke-lesere av tegneserieblader en gjennomsnittlig uke. Etter kjønn og alder. 1994, 2000 og 2012. Prosent
 Andel boklesere blant lesere av tegneseriebladerAndel boklesere blant ikke-lesere av tegneserieblader
 199420002012199420002012
9-79 år, alle474352343643
9-79 år, menn343843272733
9-79 år, kvinner655369404452
9-15 år, gutter464166402459
9-15 år, jenter805983675462
16-24 år, gutter332827252225
16-24 år, jenter4536:394442