Sosiale og økonomiske studier 076

Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90 : tidsnyttingsundersøkelsene

Døgnet rundt

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Tidsbruk

I denne publikasjonen legger Statistisk sentralbyrå fram noen hovedresultater fra Tidsnyttingsundersøkelsen 1990-91 og sammenlikner resultatene med de tidligere tidsnyttingsundersøkelsene fra 1971-72 og 1980-81.

Denne boka handler om nordmenns aktivitetsmønster; hva vi bruker tiden vår til og hvordan hverdagen organiseres. Framstillingen bygger på tall fra Statistisk sentralbyrås tidsnyttingsundersøkelser fra 1971-72, 1980-81 og 1990-91. Meningen er å peke på noen viktige utviklingstrekk i denne 20-årsperioden. Vi håper boka kan formidle interessant kunnskap til den vanlige leser og anspore samfunnsforskere til å forfølge temaene vi tar opp.

Hva er tidsnyttingsundersøkelser?

Tidsnyttingsundersøkelsene viser hvem som gjør hva i løpet av døgnet, hvor lenge, hvor ofte, i hvilken rekkefølge, når, hvor og sammen med hvem (Szalai 1972). Opplysningene samles inn ved hjelp av dagbøker og spørreskjema. Dagbøkene er viktigst. 11990 ble vel 5000 personer kontaktet av Statistisk sentralbyrå og bedt om å notere sine gjøremål i en dagbok som dekket to døgn. Datainnsamlingen var spredt over et helt dr. Dermed gir undersøkelsen et tverrsnittsbilde av nordmenns dagligliv i løpet av 12 måneder.

Om publikasjonen

Tittel

Døgnet rundt. Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90 : tidsnyttingsundersøkelsene

Ansvarlige

Gustav Haraldsen, Hege Kitterød

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 076

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Junn Paasche-Aasen

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-3639-8

ISSN

1890-3479

Antall sider

185

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt