17998_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/veksthus/aar
17998
Færre produsenter - økt produksjon
statistikk
2008-05-15T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
veksthus, Veksthus og planteskoler (opphørt), drivhus, gartnerier, blomster, planter, grønnsaker, bærJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Veksthus og planteskoler (opphørt)2006

Innhold

Publisert:

Færre produsenter - økt produksjon

Tall fra veksthus- og planteskoletellingen viser at det var nær 740 bedrifter med veksthus i 2006. Det er en nedgang på 23 prosent siden forrige telling i 1999. Samtidig har veksthusarealet og produksjonen økt fra forrige telling.

Produsert mengde ferdigvare for salg i veksthus. 1998 og 2006. 1 000

Arealfordeling av ulike planter i veksthus. 2006. Årskvadratmeter. Prosent

Trenden fra de foregående tellingene med stadig færre bedrifter med veksthus fortsetter. Tall fra tidligere tellinger viste også at det totale veksthusarealet stadig ble redusert. Denne trenden har nå snudd. I 2006 ble det registrert 2 022 dekar veksthusareal, som er en liten økning fra 1999. Det er særlig areal av grønnsaker og bær som har økt. I alt økte grønnsaksarealet med 10 prosent, mens arealet av bær ble mer enn doblet.

Mer produksjon i veksthus

Samtidig som produksjonsarealet har økt, er det registrert en betydelig økning i produsert vare for salg i veksthus. I alt ble det produsert 117,5 millioner snittblomster, 34,4 millioner blomstrende potteplanter og 2,8 millioner dekorasjonsplanter i 2006. I forhold til 1999 er det bare dekorasjonsplanter, eller grønne planter, som har gått ned i antall. Tall fra tellingen tyder på at vi planter stadig flere blomster i hagene våre. I alt ble det produsert 44,7 millioner sommerblomster for utplanting i 2006. Det tilsvarer en økning på 41 prosent fra 1999.

Totalt ble det produsert varer for 1,74 milliarder kroner i veksthus i 2006 (salgsverdi fra produsent). Av dette utgjorde blomster og grønne planter 1,17 milliarder, mens verdien av grønnsaker sto for 564,6 millioner. Salgsverdi av bær produsert i veksthus utgjorde 7,5 millioner kroner. Det endelige tallet for salgsverdien av grønnsaker ligger 100 millioner kroner lavere enn anslått ved publisering av foreløpige tall 26. mars 2008. Dette skyldes at foreløpig anslag for salatproduksjon lå for høyt.

Stadig færre planteskoler

I 2006 ble det registrert 152 planteskoler med produksjon av prydplanter, frukttrær eller bærbusker. I 1999 var tallet 223. I likhet med veksthusnæringen har også planteskolene økt i størrelse. Planteskolearealet fordelte seg på 2 490 dekar frilandsareal, 499 dekar karplanteareal og 74,8 dekar veksthusareal. Totalt var verdien av omsatte planter fra planteskolene på 182,8 millioner kroner (salgsverdi fra produsent).

Tabeller: