Skogavvirkning for salg2016, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Skogavvirkning for salg - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. januar 2017 2016 Mer hogst tross lavere priser
22. desember 2016 2015 Mer hogst tross lavere priser
20. januar 2017 2016 Litt lavere hogstkvantum
20. oktober 2016 2016 Små endringer i hogsten
4. august 2016 2016 Fortsatt mer hogst tross fallende priser
20. april 2016 2016 Fortsatt økt hogst tross lavere priser
21. januar 2016 2015 Største tømmerhogst på 25 år
20. januar 2016 2015 Mer hogst tross lavere priser
21. desember 2015 2014 Største hogstkvantum på 25 år
31. oktober 2014 2013 Stabil hogst – lavere pris
22. oktober 2015 2015 Mer hogst tross lavere priser
6. august 2015 2015 Mer hogst, men lavere priser
22. april 2015 2015 Økt tømmerhogst
22. januar 2015 2014 Kraftig økning i tømmerhogsten
21. januar 2015 2014 Fortsatt økt hogst og høyere tømmerpriser
6. november 2014 2014 Mer hogst og høyere priser
7. august 2014 2014 Stabil hogst og høyere tømmerpriser
23. april 2014 2014 Mer hogst og bedre priser
22. januar 2014 2013 Største hogst siden midten av 1990-tallet
21. januar 2014 2013 Små endringer i hogsten
18. oktober 2013 2013 Stabil tømmerhogst og lavere priser
17. september 2013 2012 Mer hogst – lavere pris
5. august 2013 2013 Mer hogst og lavere priser
1. mars 2000 1998 Hogsten ned med 5 prosent
11. juli 2000 1999 Stabil tømmerhogst
28. juni 2001 2000 Svak nedgang i tømmerhogsten
31. mai 2002 2001 3 prosent mer tømmer hogd
30. mai 2003 2002 Laveste hogstkvantum på 25 år
26. mai 2004 2003 Mindre tømmer og mer ved
13. juni 2005 2004 Tømmerhogsten øker igjen
2. juni 2006 2005 Største hogstkvantum på ti år
1. februar 2007 2006 Nedgang i tømmersalget
29. januar 2008 2007 Høyere tømmerpris og mer hogst
18. april 2013 2013 Mindre hogst og lavere priser
5. februar 2013 2012 Mer hogst til lavere pris
11. september 2012 2011 Nytt godt år for skogbruket
24. oktober 2012 2012 Mer hogst tross lavere priser
18. april 2012 2012 Stabil tømmerhogst samt lavere priser
3. august 2012 2012 Stabilt høyt hogstkvantum
20. januar 2012 2011 Godt år for skogbruket
20. oktober 2011 2011 Høyere pris på massevirke
19. april 2011 2011 Godt kvartal for skogbruket
4. august 2011 2011 Høyere pris på massevirke
1. september 2011 2010 Godt år for skogbruket
20. januar 2011 2010 Oppgang i tømmersalget
22. august 2007 2007 Tømmersalget opp med 10 prosent
26. april 2007 2007 Tømmerprisene har steget
24. oktober 2007 2007 Høyere tømmerpris og mer hogst
12. august 2008 2008 Mer hogst, men pristoppen er passert
24. april 2008 2008 Fortsatt gode tømmerpriser
21. april 2009 2009 Mindre hogst og fallende tømmerpriser
16. januar 2009 2008 Mindre hogst og fallende tømmerpriser
11. august 2009 2009 Lite hogst og lave priser
22. oktober 2008 2008 Lavere tømmerpriser og mindre hogst
21. januar 2010 2009 Laveste hogstkvantum på over 30 år
2. september 2009 2008 Noe mindre hogst og fallende tømmerpriser
22. oktober 2009 2009 Fortsatt lavt hogstkvantum
22. april 2010 2010 Tømmersalget opp med 14 prosent
20. oktober 2010 2010 Oppgang i skogbruket
5. august 2010 2010 Mer hogst og høyere priser
13. september 2010 2009 Lite hogst og lave priser