Skogavvirkning for salg2018, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Skogavvirkning for salg - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. januar 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
22. januar 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
22. januar 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
23. januar 2017 4. kvartal 2016 Mer hogst tross lavere priser
21. januar 2016 4. kvartal 2015 Største tømmerhogst på 25 år
22. januar 2015 4. kvartal 2014 Kraftig økning i tømmerhogsten
22. januar 2014 4. kvartal 2013 Største hogst siden midten av 1990-tallet
5. februar 2013 4. kvartal 2012 Mer hogst til lavere pris
20. januar 2012 4. kvartal 2011 Godt år for skogbruket
20. januar 2011 4. kvartal 2010 Oppgang i tømmersalget
21. januar 2010 4. kvartal 2009 Laveste hogstkvantum på over 30 år
16. januar 2009 4. kvartal 2008 Mindre hogst og fallende tømmerpriser
29. januar 2008 4. kvartal 2007 Høyere tømmerpris og mer hogst
1. februar 2007 4. kvartal 2006 Nedgang i tømmersalget
2. juni 2006 4. kvartal 2005 Største hogstkvantum på ti år

Arkiv for Skogavvirkning for salg - årlig, endelige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. januar 2020 2019 2019
22. januar 2019 2018 2018
22. januar 2018 2017 2017
23. januar 2017 2016 Mer hogst tross lavere priser
21. januar 2016 2015 Største tømmerhogst på 25 år
22. januar 2015 2014 Kraftig økning i tømmerhogsten
22. januar 2014 2013 Største hogst siden midten av 1990-tallet
5. februar 2013 2012 Mer hogst til lavere pris
20. januar 2012 2011 Godt år for skogbruket
20. januar 2011 2010 Oppgang i tømmersalget
21. januar 2010 2009 Laveste hogstkvantum på over 30 år
16. januar 2009 2008 Mindre hogst og fallende tømmerpriser
29. januar 2008 2007 Høyere tømmerpris og mer hogst
1. februar 2007 2006 Nedgang i tømmersalget
2. juni 2006 2005 Største hogstkvantum på ti år

Arkiv for Skogavvirkning for salg - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. januar 2020 2019 2019
22. januar 2019 2018 2018
22. januar 2018 2017 2017
23. januar 2017 2016 Mer hogst tross lavere priser
21. januar 2016 2015 Største tømmerhogst på 25 år
22. januar 2015 2014 Kraftig økning i tømmerhogsten
22. januar 2014 2013 Største hogst siden midten av 1990-tallet
5. februar 2013 2012 Mer hogst til lavere pris
20. januar 2012 2011 Godt år for skogbruket
20. januar 2011 2010 Oppgang i tømmersalget
21. januar 2010 2009 Laveste hogstkvantum på over 30 år
16. januar 2009 2008 Mindre hogst og fallende tømmerpriser
29. januar 2008 2007 Høyere tømmerpris og mer hogst
1. februar 2007 2006 Nedgang i tømmersalget
2. juni 2006 2005 Største hogstkvantum på ti år

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB