Mattilsynet - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Mattilsynets websider.

Innhold

Arkiv for Mattilsynet - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
24. april 2014 2013 Flere tilsynsbesøk
4. april 2013 2012 Færre tilsyn fra Mattilsynet
13. juni 2012 2011 Stor aktivitet i Mattilsynet
13. desember 2011 2010 Flest tilsyn på matområdet