236724_tabell_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/lst/aar
236724_tabell
statistikk
2016-08-26T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Oversikt over stående tømmervolum og årlig tilvekst i skog. Nye tall fra Landsskogtakseringen viser at det står 942 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger.

Landsskogtakseringen2011-2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Stående kubikkmasse og årlig tilvekst. Volum under barkfullscreen-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst. Volum under barkexcel-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst. Volum under barkcsv-iconStående kubikkmasse og årlig tilvekst. Volum under bark
Tabell 2Stående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m³fullscreen-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m³excel-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m³csv-iconStående kubikkmasse under bark og årlig tilvekst under bark. 1 000 m³
Tabell 3Taksert areal fordelt på markslag og regioner . Km²fullscreen-iconTaksert areal fordelt på markslag og regioner . Km²excel-iconTaksert areal fordelt på markslag og regioner . Km²csv-iconTaksert areal fordelt på markslag og regioner . Km²
Tabell 4Produktivt skogareal fordelt på hogstklasse. 1 000 ha og prosentfullscreen-iconProduktivt skogareal fordelt på hogstklasse. 1 000 ha og prosentexcel-iconProduktivt skogareal fordelt på hogstklasse. 1 000 ha og prosentcsv-iconProduktivt skogareal fordelt på hogstklasse. 1 000 ha og prosent
Tabell 5Stående kubikkmasse fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m³ under barkfullscreen-iconStående kubikkmasse fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m³ under barkexcel-iconStående kubikkmasse fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m³ under barkcsv-iconStående kubikkmasse fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m³ under bark
Tabell 6Årlig tilvekst under bark fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m3fullscreen-iconÅrlig tilvekst under bark fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m3excel-iconÅrlig tilvekst under bark fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m3csv-iconÅrlig tilvekst under bark fordelt på markslag, treslag og regioner. 1 000 m3
Tabell 7Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentfullscreen-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentexcel-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosentcsv-iconRegistrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken