Landbrukseiendommer2000

Innhold

Arkiv for Landbrukseiendommer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. juli 2020 2019 2019
1. juli 2019 2018 2018
20. juni 2018 2017 2017
20. juni 2017 2016 2016
17. august 2016 2015 Mange eiere over 67 år
19. juni 2015 2014 Stadig færre bor på landbrukseiendom
20. juni 2014 2013 Færre bor på landbrukseiendommer
15. oktober 2013 2012 Halvparten av arealet er dyrka jord og skog
20. juni 2011 2010 1 million bygninger i landbruket
8. juni 2010 2009 Mange små gårdsbruk fraflyttet
14. september 2009 2008 34 000 fraflytta gårdsbruk
6. november 2008 2007 En av ti bor på en landbrukseiendom
28. august 2007 2006 Mange ubebodde landbrukseiendommer
21. oktober 2002 2000 Mange tomme hus på landbrukseiendommer