Samfunnsspeilet nr. 4, 2009

Viltkjøtt for en halv milliard

Publisert:

Norske kvinner og menn er blant de mest jaktglade i Europa, og verdien av det viltet de nedlegger, er ikke ubetydelig.

Kjøttverdien av viltet som ble felt i 2007, er beregnet til om lag 500 millioner kroner. Av dette utgjorde verdien av elgjakta rundt 300 millioner kroner. Det er nok likevel få som tjener store penger på viltet de nedlegger. Mye av det som felles, blir nemlig ikke omsatt på vanlig måte, men brukt av jegeren selv.

For grunneierne er jakten derimot en kjærkommen inntekt. I 2007 solgte norske skogeiere jaktrettigheter for 190 millioner kroner. I tillegg kommer inntekter fra hytteutleie og annen tilrettelegging for jakta.

Blant Europas mest jaktglade

Nordmenn er blant de ivrigste i Europa til å gå på jakt. Bare Irland, Kypros og Finland har en høyere andel jegere i befolkningen. Selv om mennene fortsatt er i solid flertall, har kvinneandelen blant norske jegere økt med 50 prosent de siste åtte årene, og i jaktåret 2008/ 2009 utgjorde de 6 prosent av dem som gikk på jakt.

Selv om de fleste som går på jakt i Norge er nordmenn, kommer en del utenlandske jegere til Norge.

Jegerregisteret er det registrert 7 200 jegere fra 53 land. Av disse er 43 prosent dansker, 20 prosent svensker og 17 prosent tyskere. Blant de andre landene finner vi Vatikanstaten, som har 31 jegere representert i registeret. Dette tilsvarer 3 prosent av befolkningen i det lille landet.

 

Les hele artikkelen i Samfunnsspeilet nr. 4, 2009 .

Kontakt