Samfunnsspeilet, 2001/1

Tømmerfløting 1871-1999

Siste slep for "Axel"

Publisert:

I september 1999 gjorde “Axel” sitt siste slep av tømmer i Skiensvassdraget. Slepedamperen ble kjøpt fra Wilhelmsbergs mekaniske verksted i Gøteborg for 23 250 kroner i 1903 og oppkalt etter overingeniør A. Borchgrevink. Den offisielle fløtingsstatistikken gikk inn i 1985 som var det siste året det ble fløtt tømmer i Glomma.

Åpne og les artikkelen i PDF (4.4 MB)

Kontakt