Redusert hogst og høyere priser

Publisert:

Endret:

Hogstkvantumet gikk ned med 9 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Samtidig fikk skogeierne 27 kroner mer per kubikkmeter.

Det ble i alt hogd 2,7 millioner kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2017, viser statistikken over skogavvirkning for salg. Det er 269 000 kubikkmeter1 mindre enn i samme kvartal i 2016. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 922 millioner kroner, som er en nedgang på 2 prosent fra samme kvartal året før.

Figur 1

Figur 1. Avvirket kvantum og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal

Bedre tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 348 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 2. kvartal 2017. Det er 8 prosent mer enn i samme kvartal i 2016. Det er gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran som øker mest, med 10 prosent hver fra 2. kvartal 2016. Prisen for skurtømmer og massevirke av furu steg henholdsvis 3 og 2 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

2. kv. 2016 2. kv. 2017
Skurtømmer gran 420 464
Skurtømmer furu 432 446
Massevirke gran 197 217
Massevirke furu 190 194
Alle sortiment 321 348

Nedgang i hogsten i de fleste fylker

Størst nedgang i hogsten hadde Hedmark og Nord-Trøndelag med henholdsvis 88 000 og 44 000 kubikkmeter mindre innmålt tømmer i 2. kvartal 2017 enn samme kvartal i 2016. I Vest-Agder ble det derimot målt 19 000 kubikkmeter mer tømmer enn i samme periode året før.  

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

2. kv. 2016 2. kv. 2017
Østfold 213926 187098
Akershus/Oslo 208816 191312
Hedmark 792816 704701
Oppland 363665 368098
Buskerud 256508 255545
Vestfold 96410 84814
Telemark 185356 184172
Aust-Agder 109120 97490
Vest-Agder 83160 102375
Sør-Trøndelag 117910 89598
Nord-Trøndelag 164115 120462

Eksporten økte

Det ble eksportert 1 million kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2017. Sammenlignet med 2. kvartal 2016 er det en økning på 56 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 58 prosent av det eksporterte tømmeret. 

1 Benevningen ble rettet 16.08.2017.

Kontakt