Mer hogst og bedre priser

Publisert:

Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

I alt ble det avvirket 2,8 millioner kubikkmeter i 1. kvartal 2017, en økning på 79 millioner fra tilsvarende kvartal i 2016. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 966 millioner kroner, som er en økning på 9 prosent fra samme kvartal 2016.

Figur 1

Gjennomsnittspris per kubikkmeter og avvirket kvantum, etter kvartal

Bedre tømmerpriser

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 344 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 1. kvartal i 2017. Det er 18 kroner mer enn ett år tidligere. Det var gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran som økte mest med henholdsvis 8 og 7 prosent fra 1. kvartal 2016. Prisen på skurtømmer og massevirke av furu økte med henholdsvis 2 og 4 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittspris per kubikkmeter industrivirke for salg

1. kv. 2016 1. kv. 2017
Skurtømmer gran 424 457
Skurtømmer furu 437 447
Massevirke gran 198 212
Massevirke furu 188 195
Alle sortiment 326 344

Hogsten økte mest i Hedmark og Oppland

Som vanlig var det stor variasjon mellom fylkene. I Hedmark og Oppland ble det målt henholdsvis 69 000 og 40 000 kubikkmeter mer tømmer i 1. kvartal 2017 enn i samme periode året før. Vestfold gikk mest tilbake med 18 000 kubikkmeter mindre innmålt tømmer.

Figur 3. Avvirket kvantum industrivirke for salg. Alle treslag. Utvalgte fylker

1. kv. 2016 1. kv. 2017
Østfold 190127 186788
Akershus/Oslo 205792 187395
Hedmark 751516 820940
Oppland 342694 383000
Buskerud 293797 306815
Vestfold 100432 82040
Telemark 165261 168607
Aust-Agder 95329 91938
Sør-Trøndelag 112972 110581
Nord-Trøndelag 156322 144586

Fortsatt stor eksport

Det ble eksportert 810 000 kubikkmeter tømmer 1. kvartal 2017. Det er litt mindre enn tilsvarende kvartal året før, men sammenlignet med tidligere år er eksporten fortsatt høy. Massevirke utgjorde 63 prosent av alt eksportert tømmer. Tømmereksporten utgjorde 29 prosent av all avvirkning dette kvartalet.

Kontakt