Rapporter 1998/25

En studie av landbruksbefolkningens levekår

Levekår i landbruket

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Levekår i landbruket. En studie av landbruksbefolkningens levekår

Ansvarlig

Torkil Løwe

Serie og -nummer

Rapporter 1998/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Jordbruk, Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4603-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

181

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt