Notater 2012/37

Dokumentasjon av datagrunnlag og datainnsamling

Jaktstatistikk

Denne publikasjonen inneholder en beskrivelse av datagrunnlag, datainnsamling, klargjøring og publisering av offisiell jaktstatistikk.

Disse områdene blir beskrevet:

 • Småviltstatistikkantall felte småvilt
 • Jegerstatistikk
  • registrerte jegere
  • aktive jegere
 • Hjorteviltstatistikk
  • elg
  • hjort
  • villrein
  • rådyr
 • Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
  • etter årsak
 • Registrert avgang av store rovdyr og ørn
  • etter rovviltområde
  • etter årsak

For hvert av disse områdene blir det gjort rede for hvordan datainnsamlingen er og har vært fra statistikken ble laget første gangen fram til i dag. Det blir også gjort rede for hva slags statistikk som har vært og blir publisert, og på hvilket regionalt nivå statistikken er publisert til ulike perioder. For hver av statistikkene blir det også gitt en kortfattet gjennomgang av feilretting og klargjøring av datagrunnlaget som samles inn. Det blir også gitt en kortfattet vurdering av kvaliteten.

Om publikasjonen

Tittel

Jaktstatistikk. Dokumentasjon av datagrunnlag og datainnsamling

Ansvarlig

Trond Amund Steinset

Serie og -nummer

Notater 2012/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8400-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8399-4

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt