Notater 2002/50

Dokumentasjon av metoder og produksjon

Foreløpige tall i Jordbrukstelling 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Foreløpige tall i Jordbrukstelling 1999. Dokumentasjon av metoder og produksjon

Ansvarlige

Leiv Solheim, Matz Ivan Faldmo, Dagfinn Sve

Serie og -nummer

Notater 2002/50

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for primærnæringsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

67

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt