Skogeigedomar med hogst for sal siste 20 år fordelt etter storleik på produktivt skogareal. Prosent

Tilbake til artikkelen

Skogeigedomar med hogst for sal siste 20 år fordelt etter storleik på produktivt skogareal. Prosent1
  Alle eigedomar 25-99 daa 100-249 daa 250-499 daa 500-999 daa 1 000-1 999 daa 2 000-4 999 daa > 5 000 daa
1Omfattar eigedomar med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Heile landet 48 26 44 60 73 84 92 91
Østfold 72 46 76 86 94 96 97 94
Akershus og Oslo 70 46 76 88 92 93 97 90
Hedmark 74 58 76 81 86 91 95 96
Oppland 64 40 60 79 90 95 97 94
Buskerud 72 44 69 82 90 94 97 99
Vestfold 74 53 83 92 97 94 96 89
Telemark 67 34 59 77 86 94 95 95
Aust-Agder 56 18 44 66 82 90 96 93
Vest-Agder 48 19 39 61 75 86 91 75
Rogaland 28 14 26 43 52 67 74 80
Hordaland 28 15 30 42 45 57 50 100
Sogn og Fjordane 36 20 37 48 50 55 62 60
Møre og Romsdal 33 12 30 47 66 74 82 83
Sør-Trøndelag 50 21 42 60 77 87 88 81
Nord-Trøndelag 64 31 63 77 83 87 91 80
Nordland 22 6 17 32 49 61 76 87
Troms -Romsa 9 1 5 14 31 51 64 53

Kontakt