Notater 2008/52

Dokumentasjon av skogstrukturstatistikken

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av skogstrukturstatistikken

Ansvarlige

Terje Olav Rundtom, Trond Amund Steinset

Serie og -nummer

Notater 2008/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt