Notater 2010/10

Dokumentasjon av estimeringsopplegg for kommunetall til småvilt- og rådyrstatistikken

Tidligere har jegerne rapportert småvilt- og rådyrstatistikken etter jaktfylke. Fra og med jaktåret 2008/2009 ble det innført en todelt rapportering hvor jegere som benytter papirskjema fortsatt oppgir jaktfylke, mens de som rapporterer på Internett oppgir jaktkommune. Kommunetallene er dermed kjent bare for de som rapporterer på Internett, og utbytte for de som rapporterer på jaktfylke må predikeres for jaktkommunene. Det er blitt gjort ved å lage en beregningsmodell hvor oppgitt jaktutbytte for den enkelte art innen et fylke har blitt fordelt ut på de kommunene hvor det er rapportert utbytte av arten. Det har blitt drøftet og valgt estimeringsmetode for å kunne beregne følgende kommunetall:

• Antall felte vilt

• Antall innen- og utenbygds jegere med utbytte

• Antall felte vilt fordelt på innen- og utenbygds jegere

Vi bruker SSB-applikasjonen Struktur for å estimere totaler for alle jaktkommunene, samt tilhørende variasjonskoeffisienter. Metoden for antall felte vilt (både totalt og fordelt på innen- og utebygds jegere) er basert på ratemodellen. Metoden for antall innen- og utenbygds jegere med utbytte er basert på homogenmodellen. Før vi publiserer tall, tar vi hensyn til variasjonskoeffisienten til de estimerte totalene, antall felte vilt og antall jegere.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av estimeringsopplegg for kommunetall til småvilt- og rådyrstatistikken

Ansvarlige

Nina Hagesæther, Terje Olav Rundtom

Serie og -nummer

Notater 2010/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7836-5

ISBN (trykt)

978-82-537-7835-8

Antall sider

46

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt