Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

Publisert:

Jakt er en interesse som i stor grad blir overført fra foreldre til barn. Det at én av foreldrene jakter, dobler sjansen for at avkommet også gjør det.

Av de registrerte jegerne over 50 år som har barn, er det 53 prosent som har ett eller flere barn som også er jegere. Til sammenligning er det bare 24 prosent av ikke-jegerbefolkningen over 50 år som har minst ett barn som er registrert jeger. 

Mye rutine

Til tross for at interessen går i arv til den yngre generasjon, blir gjennomsnittsjegeren stadig eldre. Norske jegeres gjennomsnittsalder var sist jaktår 47 år for menn og 39 år for kvinner. For 15 år siden var gjennomsnittet henholdsvis 43 og 36 år. Om vi ser på endringer i gjennomsnittsalder for hele befolkningen mellom 16 og 80 år, har den økt fra 43 til 44 år for menn, og holdt seg stabil på 45 år for kvinner. Mye kan derfor tyde på at det skjer en forgubbing blant jegerne.

Jakten på jegeren

  • I hvilke yrker er det flest jegere?
  • Hvor lett er det å komme på elgjakt når man ikke selv er grunneier?
  • Hva jakter personer med de høyeste inntektene på?
  • Hvor stor andel kvinner melder seg til rovdyrjakt?

Dette er bare noen jegerspørsmål du får svar på i høstens nummer av Samfunnsspeilet. 

Kontakt