Rapporter 2013/61

Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012

SSB har gjennomført en undersøkelse om bruken av plantevernmidler i veksthus. I tillegg til kjemisk bekjempelse omfatter undersøkelsen bruk av nytteorganismer. Undersøkelsen gjelder produksjonen av snittblomster, andre prydplanter, salat, urter, tomat og agurk i vekstsesongen 2012.

SSB har gjennomført en undersøkelse om bruken av plantevernmidler i veksthus i 2012. I tillegg til kjemisk bekjempelse omfatter undersøkelsen bruk av nytteorganismer. Undersøkelsen gjelder produksjonen av snittblomster, andre prydplanter, salat, urter, tomat og agurk i vekstsesongen 2012.

Nytteinsekter brukes mye på spiselige planter

Det ble benyttet nytteorganismer (i hovedsak nytteinnsekter) minst én gang på 90 prosent av arealene med spiselige vekster. Agurk hadde høyest andel, med 99 prosent av arealet behandlet med nytteorganismer. 86 prosent av tomat- og urtearealene samt 81 prosent av salatarealet ble behandlet minst én gang med nytteorganismer.

Hvilke skadegjørere som bekjempes med nytteorganismer, varierer fra vekst til vekst. For agurk hadde behandling mot spinnmidd og trips størst omfang, mens behandling mot mellus hadde størst omfang på arealet med tomat. På salat- og urtearealene var behandling mot bladlus mest vanlig.

Nytteorganismer ble benyttet minst én gang på 32 prosent av arealet med prydplanter. Behandling mot spinnmidd hadde størst omfang på arealet med snittblomster, mens andre prydplanter fikk mest behandling mot bladlus.

Kjemikalier mest brukt på blomster

Kjemiske plantevernmidler ble benyttet minst én gang på 71 prosent av arealene med snittblomster og på 84 prosent av arealene med andre prydplanter. På areal med urter var det ubetydelig bruk av kjemiske midler. 31 prosent av tomatarealet, 49 prosent av salatarealet og 64 prosent av agurkarealet ble behandlet minst én gang med kjemiske plantevernmidler.

Mattilsynet har bidratt med delfinansiering av undersøkelsen.

Om publikasjonen

Tittel

Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2012

Ansvarlige

Per Amund Aarstad, Berit Bjørlo

Serie og -nummer

Rapporter 2013/61

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Jordbruk, Forurensning og klima

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8828-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8827-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt