Spredning av husdyrgjødsel på areal av åpen åker. Areal av åpen åker etter mest brukte spredeutstyr og tid fra spredning til nedmolding. 2000 og 2013. Dekar

Tilbake til artikkelen

Spredning av husdyrgjødsel på areal av åpen åker. Areal av åpen åker etter mest brukte spredeutstyr og tid fra spredning til nedmolding. 2000 og 2013. Dekar
  Areal tilført husdyrgjødsel minst én gang Mest brukte spredeustyr Mest brukte tid fra spredning til nedmolding
  Direkte nedfelling/stripespreder Med breispreder Med tankvogn/jetvogn med kanon Gjødselvogn/spredevalser for fast gjødsel Innen 4 timer 4-12 timer Senere enn 12 timer Ikke nedmoldet
2000 1 188 900 63 600 1 125 300     188 700 701 800 286 600 11 800
2013 1 023 600 148 300 477 100 207 200 190 900 285 500 541 600 136 100 28 900
                   
Bygg 416 000 81 500 164 900 59 900 109 800 123 100 227 500 : :
Havre 72 500 13 700 26 400 : : 24 700 34 500 : :
Vårhvete 90 200 : 55 100 : 14 200 32 200 50 200 : :
Høsthvete 12 300 3 700 7 200 : : 2 300 : : 4 361
Oljevekster 4 700 : 2 000 : : 3 000 : : :
Potet 14 000 2 000 7 600 1 900 2 500 5 800 6 800 1 400 -
Blomkål/brokkoli 1 100 - 600 500 : 500 500 - -
Løk 700 : 300 : 100 400 300 - -
Gulrot 1 800 : 1 100 : - 1 200 : : -
Nyetablert/fornyet eng 317 900 21 000 158 400 111 800 26 700 63 300 184 100 65 400 -
Andre grovfôrvekster 92 500 15 400 53 500 13 200 10 400 28 900 32 400 10 200 17 800

Kontakt