Tilført mengde næringsstoff i form av mineral- og husdyrgjødsel på ulike vekster. 2013. Tonn

Tilbake til artikkelen

Tilført mengde næringsstoff i form av mineral- og husdyrgjødsel på ulike vekster. 2013. Tonn
  Totalt nitrogen Effektivt nitrogen Fosfor Kalium
  I alt Tilført fra mineralgjødsel Tilført fra husdyrgjødsel I alt Tilført fra mineralgjødsel Tilført fra husdyrgjødsel I alt Tilført fra mineralgjødsel Tilført fra husdyrgjødsel I alt Tilført fra mineralgjødsel Tilført fra husdyrgjødsel
I alt 124 688 85 189 39 499 67 199 44 333 22 866 15 175 7 878 7 297 71 980 34 607 37 373
                         
Bygg 19 930 15 474 4 456 10 718 8 197 2 521 2 757 1 671 1 086 9 389 6 324 3 065
Havre 7 412 6 580 833 3 948 3 475 473 887 696 192 3 379 2 817 562
Vårhvete 6 170 5 353 818 3 199 2 707 492 702 533 169 2 601 1 934 668
Høsthvete 1 345 1 207 138 718 631 86 133 106 26 472 367 104
Oljevekster 469 413 57 258 221 37 53 41 12 177 144 32
Potet 1 484 1 359 125 753 685 69 557 526 30 1 881 1 778 103
Blomkål/brokkoli 210 202 9 91 85 6 35 33 2 166 160 6
Løk 127 114 12 62 56 7 42 39 3 144 137 6
Gulrot 156 118 38 70 52 17 52 39 13 206 180 27
Eng 76 035 47 490 28 545 41 277 24 686 16 590 8 559 3 604 4 955 45 920 17 590 28 329
Innmarksbeite 9 149 5 955 3 195 4 911 3 050 1 861 1 101 527 574 6 156 2 942 3 214
Andre grovfôrvekster 2 200 925 1 274 1 194 487 707 298 63 235 1 489 234 1 255

Kontakt