Gjødseldyrenheter (gde) fordelt etter type lager for husdyrgjødsel. 2000 og 2013

Tilbake til artikkelen

Gjødseldyrenheter (gde) fordelt etter type lager for husdyrgjødsel. 2000 og 2013
  I alt Gjødselkjeller for bløtgjødsel Gjødselkum for bløtgjødsel Innendørs talle/dypstrø Utendørs talle/utegard Fast gjødsel utendørs direkte på bakken Fast gjødsel utendørs på tett bunnplate Gjødselkjeller for fast gjødsel Landkum/landtank
2000 885 600 593 500 76 300 40 700 4 500 170 600      
2013 833 400 467 400 161 900 32 800 12 100 68 900 12 900 71 200 4 200
                   
Driftsform                  
Planteproduksjon 11 900 1 700 : 300 200 4 700 : 2 100 :
Storfe, mjølk 292 600 222 900 59 600 2 800 600 1 800 : 2 300 :
Storfe, kjøtt 74 800 41 800 10 500 7 100 5 500 7 400 : 1 700 :
Sau og andre grovfôretende dyr 125 900 60 700 : 12 200 4 100 11 800 2 500 27 500 :
Svin og fjørfe 119 100 43 900 29 500 2 100 : 21 000 3 400 18 700 :
Plante- og husdyrproduksjon 68 400 34 200 14 100 3 000 : 9 200 1 600 5 700 :
Økologisk produksjon 45 600 20 600 8 400 3 900 : 6 400 1 300 3 200 :
Husdyrproduksjon uten areal 95 000 41 500 32 500 1 400 : 6 600 2 600 9 900 :
                   
Regioner                  
Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold 104 200 29 800 26 200 7 100 : 20 000 3 500 13 200 :
Hedmark og Oppland 155 300 79 100 34 800 10 800 : 15 400 3 800 8 400 :
Agder og Telemark 38 600 23 100 5 000 3 300 1 100 2 800 : 2 300 :
Rogaland 166 000 96 300 34 600 2 700 : 4 100 : 22 300 2 400
Vestlandet 132 600 89 100 21 200 3 300 : 2 200 : 15 800 :
Trøndelag 149 900 94 600 25 700 2 400 : 20 100 2 200 3 400 :
Nord-Norge 86 600 55 600 14 500 3 100 1 600 4 200 : 5 700 :

Kontakt