Areal av ulike vekster tilført mineral- og/eller husdyrgjødsel minst én gang. 2013

Tilbake til artikkelen

Areal av ulike vekster tilført mineral- og/eller husdyrgjødsel minst én gang. 2013
  Dekar Prosent
  Dyrket areal i alt Areal i alt tilført gjødsel minst én gang Areal tilført mineralgjødsel minst én gang Areal tilført husdyrgjødsel minst én gang Del av areal tilført gjødsel minst én gang Del av areal tilført mineralgjødsel minst én gang Del av areal tilført husdyrgjødsel minst én gang
I alt 9 281 100 8 297 900 7 621 300 3 735 300 89 82 40
               
Bygg 1 541 500 1 533 900 1 476 300 416 000 100 96 27
Havre 665 000 655 300 621 600 72 500 99 93 11
Vårhvete 440 100 439 900 430 900 90 200 100 98 20
Høsthvete 88 800 87 700 86 900 12 300 99 98 14
Oljevekster 33 900 33 900 33 800 4 700 100 100 14
Potet 120 700 120 400 118 900 14 000 100 99 12
Blomkål/brokkoli 8 800 8 700 8 700 1 100 99 99 12
Løk 8 200 8 200 8 100 700 99 99 8
Gulrot 12 900 12 500 11 300 1 800 97 87 14
Eng 4 740 900 4 300 800 3 917 400 2 605 700 91 83 55
Innmarksbeite 1 505 900 982 400 823 700 423 900 65 55 28
Andre grovfôrvekster 114 300 114 300 83 700 92 500 100 73 81

Kontakt