Auka kjøtproduksjon

Publisert:

Det blei kontrollert 159 900 tonn kjøt i 1. halvår 2016, som er knapt 4 prosent meir enn i den same perioden i fjor. Av det kontrollerte slaktet i 1. halvår i år utgjorde svinekjøt 69 300 tonn, fjørfekjøt 47 600 tonn, storfekjøt 39 200 tonn og sauekjøt 3 600 tonn.

Figur 1

Figur 1. Endring i slaktemengda av ulike kjøtslag, 1. halvår 2015- 1. halvår 2016

Sidan 1. halvår 2015 har det vore auke i slaktemengda for alle dei fire kjøtslaga, og størst prosentvis auke har det vore for svin med knapt 6 prosent. For slakt av sau og fjørfe var auken på om lag 3 prosent, medan slakt av storfe auka med 2 prosent frå 2015 til 2016.

Figur 2

Figur 2. Dei ulike kjøtslaga sin del av total kjøtproduksjon. 1. halvår 2016. Prosent

Kontakt