30 000 landbrukseiendommer fraflyttet

Publisert:

Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd i 2016. I løpet av ti år har nærmere 64 000 personer flyttet fra gårdene sine. Bosettingen opprettholdes best på de største eiendommene.

Av drøyt 184 000 landbrukseiendommer registrert i 2016 var 91 prosent bebygde. I underkant av 148 000 eiendommer hadde bolighus, og 30 000 av disse eiendommene var enten fraflyttet eller ble bare brukt som feriebolig. Mens 28 prosent av eiendommer med mindre enn 50 dekar jordbruksareal var fraflyttet, var tilsvarende tall for eiendommer med over 100 dekar jordbruksareal 5 prosent.

6 prosent av eiendommene med bolighus i Vestfold var uten fast bosetting. Tilsvarende andel var 39 prosent i Nordland.

Jordbruksareal viktig for bosetting

Mange landbrukseiendommer har lite jordbruksareal. I 2016 var det 100 000 landbrukseiendommer som hadde mellom 5 og 50 dekar jordbruksareal. Om lag 81 000 av disse eiendommene hadde bolighus, og av disse igjen var mer enn 22 000 uten fast bosetting. Det betyr at de minste gårdene utgjør 3 av 4 eiendommer der husene er fraflyttet. Av drøyt 32 000 eiendommer med bolig og mer enn 100 dekar jordbruksareal, var det bare 1 500 som ikke var bebodd.

Figur 1

Figur 1. Landbrukseiendommer med boligbygning som er uten fast bosetting, etter kommune. 2016

383 000 bor på landbrukseiendommer

Stabil bosetting og et aktivt jordbruk bidrar til å opprettholde et åpent og variert kulturlandskap. I perioden 2006-2016 ble antall personer fast bosatt på landbrukseiendom redusert med nærmere 64 000, til 383 000 personer i 2016. De som bor på en gård utgjør nå drøyt 7 prosent av Norges befolkning. I Oslo og Akershus var mindre enn 2 prosent bosatt på landbrukseiendom, mens dette gjaldt 20 prosent av befolkningen i Sogn og Fjordane. Også fylkene Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag har en stor andel av befolkningen bosatt på landbrukseiendom. Hedmarkskommunene Tolga og Os hadde, i likhet med Lesja i Oppland og Hjartdal i Telemark, en andel på rundt 50 prosent.

83 800 eiendommer med bortleid jord

I 2016 var det i underkant av 40 000 landbrukseiendommer med aktiv jordbruksdrift, mens rundt 84 000 eiendommer leide bort jordbruksareal til aktive gårdbrukere. For de resterende 48 000 eiendommene, med i alt 870 000 dekar jordbruksareal, ble det ikke registrert jordbruksaktivitet. Andelen ubebodde eiendommer for disse gruppene var henholdsvis 4 prosent, 22 prosent og 35 prosent. Over 50 000 eiendommer hadde avvirkning i skogen i 10-årsperioden 2006-2015.

Figur 2. Bygninger på landbrukseiendommer. 2016

Boligbygninger Driftsbygninger Andre bygningstyper
På ubebodde landbrukseiendommer 33336 80170 96804
På bebodde landbrukseiendommer 175700 366711 211247

1 million bygninger

Bygninger er viktige i kulturlandskapet, og norske landbrukseiendommer har en betydelig bygningsmasse. I 2016 ble det registrert i underkant av 1 million bygninger på landbrukseiendommene. Det utgjør nærmere en fjerdedel av alle bygninger i Norge. 80 prosent av bygningene lå på eiendommer med fast bosetting. På eiendommene med bolig uten fast bosetting var det 33 300 bolighus.

Figur 3. Areal på landbrukseiendommer fordelt på arealtype og fylke. 2016

Annet areal Uproduktiv skog Produktiv skog Jordbruksareal
Finnmark Finnmárku 72.1 25.8 1.8 0.3
Troms Romsa 63.9 20.0 14.2 1.9
Nordland 62.6 17.9 16.8 2.6
Nord-Trøndelag 51.6 13.1 31.1 4.3
Sør-Trøndelag 54.2 15.8 24.9 5.1
Møre og Romsdal 52.0 13.9 27.9 6.2
Sogn og Fjordane 39.1 16.4 36.4 8.1
Hordaland 47.9 12.7 33.2 6.2
Rogaland 54.0 12.2 19.5 14.3
Vest-Agder 40.3 14.1 41.9 3.7
Aust-Agder 27.9 18.0 52.1 2.0
Telemark 31.7 22.7 43.3 2.4
Vestfold 7.7 5.4 65.4 21.5
Buskerud 32.5 16.4 46.4 4.7
Oppland 51.3 12.9 30.7 5.0
Hedmark 26.3 15.0 53.9 4.8
Akershus og Oslo 8.1 2.7 71.6 17.6
Østfold 8.2 6.9 64.4 20.5

Kontakt