11 000 fra Syria fikk opphold i fjor

Publisert:

Den desidert største innvandrertilveksten i 2016 var blant personer fra Syria som i flyktningkrisens kjølvann fant veien til Norge. Rundt 9 500 syriske statsborgere fikk innvilget beskyttelse i Norge, mens 1 500 kom gjennom familieinnvandring.

FNs Høykommissær for flyktninger meldte i 2016 at 65 millioner mennesker er på flukt i verden, det høyeste tallet siden andre verdenskrig. Den store flyktningstrømmen høsten 2015 brakte over 30 000 asylsøkere til Norge, spesielt mange fra Syria.

Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad og går over til å bli bosatt, at vedkommende er synlig i SSBs befolkningsstatistikk.

Statistikken over innvandringsgrunn viser at 15 200 nye flyktninger ble bosatt i Norge i fjor. Denne type innvandring økte med 64 prosent fra 2015 til 2016.

Tre topper siden 1990

Antall personer som kommer til Norge på grunn av flukt, varierer fra år til år. Etter 1990 har det vært tre store topper i antallet som fikk beskyttelse. De første to toppene var på begynnelsen og slutten av 1990-tallet på grunn av krigene i henholdsvis Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Den siste toppen var i 2016 og er en direkte konsekvens av flyktningstrømmen til Europa høsten 2015 da det blant annet kom 30 000 asylsøkere til Norge – svært mange av dem fra Syria. I det siste tiåret har flyktninger utgjort mellom 10 og 20 prosent av alle ikke-nordiske innvandringer. I fjor var tilsvarende andel 30 prosent.

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre Uoppgitt
1990 11057 1029 4568 4277 975 208
1991 11091 1050 4391 4509 1057 84
1992 12236 1152 4896 4997 1139 51 1
1993 16775 1140 4768 9613 1210 44
1994 11348 1215 4242 4596 1225 70
1995 10222 1427 4335 3085 1296 79
1996 9676 1487 4622 1988 1485 94
1997 11546 1858 5872 2138 1574 104
1998 14364 2508 6782 3137 1834 103
1999 22247 2077 7481 10638 1954 97
2000 18968 1997 7610 7144 2131 86
2001 17370 2376 8388 4270 2238 98
2002 22688 2706 12850 4494 2526 112
2003 19814 2379 9226 5512 2605 92
2004 21252 4063 9247 5083 2758 101
2005 23963 6433 10458 3936 3034 102
2006 29628 11778 11344 3159 3237 110
2007 44408 21377 13768 5274 3875 114
2008 48817 23249 16925 4464 4057 122
2009 44657 17926 15295 6451 4237 136 612
2010 50648 23754 15009 6406 5274 132 73
2011 54553 26730 16273 5359 5817 374
2012 56749 25541 18132 7188 5430 458
2013 54521 23543 17447 7377 5854 300
2014 50107 21411 16364 7026 5026 249 31
2015 49336 18091 16720 9279 4961 251 34
2016 50490 14372 16465 15190 4147 308 8

Flest fra Syria

Den største flyktninggruppen var syrere, som utgjorde hele 63 prosent av de i alt 15 200 innvandringene grunnet flukt i 2016. I absolutte tall er det snakk om 9 500 nye bosatte flyktninger fra Syria. Innvandrere fra Afghanistan og Eritrea var de to nest største flyktninggruppene i fjor med henholdsvis 1800 og 1 700 innvandringer.

Flere familieinnvandrede til flyktninger

Det var også en økning av familietilknyttede til flyktninger blant alle familieinnvandrede i 2016.

I alt 16 500 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2016. Av disse innvandret 4 200 til en flyktning. Tilsvarende tall for 2015 var 3 600 personer.

Selv om antallet familietilknyttede til flyktninger økte i 2016 sammenlignet med året før, utgjorde denne gruppen likevel kun 25 prosent av alle familieinnvandringene i fjor. Det betyr at 75 prosent av familieinnvandrerne kom til en referanseperson som ikke var flyktning.

Stor andel bosatte blant flyktningene

Flyktninger gjenutvandrer i svært liten grad. Hele 86 prosent av dem som kom på grunn av flukt i perioden 1990–2016, bodde fremdeles i Norge ved inngangen til 2017. Like bofaste er deres familietilknyttede.

Figur 2. Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og -år

Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 26.6 65.1 63.2 21.4
1991 19.8 61.1 63.9 23.7
1992 19.5 64.3 67.6 19.2
1993 16.2 63.4 70.1 19.3
1994 26.9 65.6 74.5 19.2
1995 28.9 67.0 76.6 18.0
1996 30.1 64.6 74.1 21.1
1997 33.4 66.9 80.0 21.7
1998 34.5 68.3 81.3 19.9
1999 35.1 71.9 57.7 23.8
2000 42.7 73.3 73.1 27.3
2001 44.8 73.1 87.4 29.6
2002 46.6 77.1 87.8 31.7
2003 48.9 78.4 92.3 30.7
2004 55.4 77.6 92.7 32.6
2005 60.4 78.9 93.0 35.0
2006 60.9 78.1 93.7 32.0
2007 61.4 78.1 91.8 29.8
2008 61.4 78.9 93.6 28.6
2009 69.6 78.3 95.8 32.6
2010 69.2 80.5 96.8 32.9
2011 71.3 80.5 96.1 34.3
2012 73.4 81.9 97.5 36.5
2013 78.5 83.4 97.4 38.9
2014 85.3 85.4 99.3 49.3
2015 90.9 92.2 99.8 75.9
2016 98.2 98.7 99.9 97.1

Kontakt