140011_tabell_148539_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
140011_tabell_148539
statistikk
2013-11-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
false

Skatt for personer2012

Innhold

Skattepliktig formue for bosatte personer 17 år og eldre. 2011 og 2012. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
 20112012
 Millioner kronerAntall personerMillioner kronerAntall personerGjennomsnitt for de med beløp[Average for those with amount]
Skattepliktig bruttoformue3 261 4803 866 7303 504 1403 929 104891 800
      
Skattepliktig bruttofinanskapital1 749 4413 849 3011 845 4443 913 196471 600
Av dette:     
Bankinnskudd813 7053 837 111881 3403 902 589225 800
Andeler i aksjefond88 001968 64294 890962 97798 500
Aksjer og verdipapirer645 791555 207665 497556 8671 195 100
      
Skattepliktig realkapital1 512 0392 662 1951 658 6592 722 872609 200
Av dette:     
Likningsverdi av primærbolig962 9871 959 3371 063 2872 032 821523 100
Likningsverdi av sekundærbolig176 889273 710210 011299 073702 200
      
-Gjeld2 350 6022 816 1972 526 6422 876 726878 300
      
Skattepliktig nettoformue910 8783 892 645977 4983 953 119247 300
      
Antall personer 17 år og eldre 3 932 250 3 993 697