140011_tabell_147940_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar
140011_tabell_147940
statistikk
2013-11-14T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
false

Skatt for personer2012

Innhold

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Millioner kroner, antall personer med beløp og gjennomsnitt
20112012
Antall personer med beløpBeløp (mill. kr),Antall personer med beløpBeløp (mill. kr),Gjennomsnitt for personer med beløp
1Fram til 1 mars 2010 er postene uførestønad og attførings- og rehabiliteringspenger lagt sammen.
2Inkluderer avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011.
3Negative beløp satt lik null.
Bruttoinntekt3 896 1971 479 7563 954 5571 564 230395 600
Personinntekt lønn2 934 1491 061 7702 970 9721 122 205377 700
Lønn og honorarer2 774 350964 3822 814 1041 023 880363 800
Skattepliktig del av ulykkes- og yrkesskadeforsikring1 735 8435 0011 775 9485 2623 000
Fri bil59 4904 89362 6715 20083 000
Beregnet fordel ved elektronisk kommunikasjon665 4132 581694 8242 6853 900
Dagpenger177 38710 676156 7719 66561 700
Arbeidsavklaringspenger1220 35335 177214 77535 024163 100
 
Personinntekt pensjoner1 181 639253 8501 209 564273 547226 200
Alderspensjon fra folketrygd681 942129 271721 604143 799199 300
Uførepensjon fra folktrygd316 28354 641320 70257 976180 800
Tjenestepensjon mv.733 38553 181755 29355 87374 000
Avtalefestet pensjon.......
Avtalefestet pensjon i offentlig sektor261 92111 20156 47210 322182 800
Avtalefestet pensjon i privat sektor10 06229919 77281841 400
 
Næringsinntekt279 13179 240279 68679 399283 900
 
Kapitalinntekter3 850 28881 3583 912 64685 36221 800
Renteinntekter3 843 08522 5523 906 33525 1316 400
Skattepliktig utbytte367 81528 703354 22231 35888 500
Skattefitt utbytte og gevinst502 5083 067494 5232 7995 700
Gevinst ved salg av verdipapirer190 97412 359193 94610 25452 900
 
Inntektsfradrag3 825 485397 9683 880 642419 358108 100
Minstefradrag3 710 682236 2303 764 983250 22466 500
Netto reiseutgifter425 5746 405434 9506 71615 400
Renteutgifter2 780 41093 9072 829 965102 26036 100
Tap ved salg av verdipapirer162 1749 830130 6106 74251 600
 
Særfradrag369 36210 629350 4019 60027 400
 
Alminnelig inntekt etter særfradrag33 798 7081 085 7743 856 8801 149 953298 200
 
Antall personer 17 år og eldre3 932 2503 993 697