Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden1996

Innhald

Arkiv for Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. januar 1998 1996 AFP-pensjonistane er få, men tek imot mest