9227_om_not-searchable
/inntekt-og-forbruk/statistikker/inntpensj/aar
9227_om
statistikk
1998-01-01T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk
no
true

Inntektsstatistikk, pensjonsordninger utenfor folketrygden1996

Innhald

Om statistikken

Denne statistikken har ikkje "Om statistikken".