Sparing etter ekvivalensjustert inntekt etter skatt. 2015-2017. Median

Tilbake til artikkelen

Sparing etter ekvivalensjustert inntekt etter skatt. 2015-2017. Median1
  Endring i nettoformue Samlet sparing Sparing i form av avdrag på lån Sparing i bank, fond og aksjer Samlet sparing/inntekt etter skatt
1Husholdninger med hovedinntektstaker mellom 18 og 80 år. Studenter er utelatte. Sparing per år omregnet til 2018-kroner, og avrundet til nærmeste tusen kroner (med unntak av små beløp som er avrundet til nærmeste 100 kroner).
Desil 1 200 0 0 0 0,1
Desil 2 11 000 5 000 0 0 2,0
Desil 3 34 000 17 000 4 000 500 5,2
Desil 4 60 000 32 000 12 000 1 000 8,0
Desil 5 84 000 49 000 20 000 2 000 10,2
Desil 6 111 000 67 000 29 000 4 000 12,4
Desil 7 142 000 93 000 39 000 7 000 14,9
Desil 8 182 000 126 000 51 000 10 000 17,8
Desil 9 249 000 182 000 68 000 16 000 22,1
Desil 10 441 000 310 000 97 000 25 000 28,0

Kontakt