Tabell

Sparing etter ekvivalensjustert inntekt etter skatt. 2015-2017. Median1
 Endring i nettoformueSamlet sparingSparing i form av avdrag på lånSparing i bank, fond og aksjerSamlet sparing/inntekt etter skatt
1Husholdninger med hovedinntektstaker mellom 18 og 80 år. Studenter er utelatte. Sparing per år omregnet til 2018-kroner, og avrundet til nærmeste tusen kroner (med unntak av små beløp som er avrundet til nærmeste 100 kroner).
Desil 12000000,1
Desil 211 0005 000002,0
Desil 334 00017 0004 0005005,2
Desil 460 00032 00012 0001 0008,0
Desil 584 00049 00020 0002 00010,2
Desil 6111 00067 00029 0004 00012,4
Desil 7142 00093 00039 0007 00014,9
Desil 8182 000126 00051 00010 00017,8
Desil 9249 000182 00068 00016 00022,1
Desil 10441 000310 00097 00025 00028,0