Sparing etter alder på hovedinntektstaker. 2015-2017. Median

Tilbake til artikkelen

Sparing etter alder på hovedinntektstaker. 2015-2017. Median1
  Endring i nettoformue Samlet sparing Sparing i form av avdrag på lån Sparing i bank, fond og aksjer Samlet sparing/inntekt etter skatt (prosent)
1Husholdninger med hovedinntektstaker mellom 18 og 80 år. Studenter er utelatte. Sparing per år omregnet til 2018-kroner, og avrundet til nærmeste tusen kroner (med unntak av små beløp som er avrundet til nærmeste 100 kroner).
18-29 år 21 000 14 000 0 5 000 5,8
30-39 år 69 000 40 000 19 000 3 000 10,1
40-49 år 94 000 44 000 34 000 2 000 9,5
50-59 år 106 000 50 000 30 000 1 000 10,7
60-69 år 110 000 54 000 19 000 1 000 12,2
70-80 år 74 000 30 000 1 000 -200 9,0
Alle 80 000 40 000 14 000 2 000 9,4
Alle 30-59 år 96 000 48 000 26 000 2 000 10,6

Kontakt