Tabell

Sparing etter alder på hovedinntektstaker. 2015-2017. Median1
 Endring i nettoformueSamlet sparingSparing i form av avdrag på lånSparing i bank, fond og aksjerSamlet sparing/inntekt etter skatt (prosent)
1Husholdninger med hovedinntektstaker mellom 18 og 80 år. Studenter er utelatte. Sparing per år omregnet til 2018-kroner, og avrundet til nærmeste tusen kroner (med unntak av små beløp som er avrundet til nærmeste 100 kroner).
18-29 år21 00014 00005 0005,8
30-39 år69 00040 00019 0003 00010,1
40-49 år94 00044 00034 0002 0009,5
50-59 år106 00050 00030 0001 00010,7
60-69 år110 00054 00019 0001 00012,2
70-80 år74 00030 0001 000-2009,0
Alle80 00040 00014 0002 0009,4
Alle 30-59 år96 00048 00026 0002 00010,6