Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Formuesskatt og bruttoinntekt etter alder. Antall, sum, gjennomsnitt og median. 2012

Tilbake til artikkelen

Formuesskatt og bruttoinntekt etter alder. Antall, sum, gjennomsnitt og median. 2012
  Antall Andel antall Formuesskatt, sum (mill. kroner) Formuesskatt, snitt Formuesskatt, median Bruttoinntekt, snitt Bruttoinntekt, median
I alt 657 397 100 13 103 19 900 5 600 554 000 404 000
Alder              
17-27 6 744 1 404 59 900 4 800 370 000 248 000
28-40 34 725 5 1 049 30 200 4 700 723 000 522 000
41-50 84 972 13 2 339 27 500 6 000 777 000 554 000
51-60 142 676 22 3 287 23 000 6 100 686 000 507 000
61-70 191 760 29 3 416 17 800 5 900 543 000 406 000
over 70 196 520 30 2 608 13 300 5 200 351 000 299 000

Kontakt