Krysstabell mellom aldersgrupper og tilhørighet i studenthusholdning, prosentvis fordeling, 2018.

Tilbake til artikkelen

Krysstabell mellom aldersgrupper og tilhørighet i studenthusholdning, prosentvis fordeling, 2018.
Aldersgrupper Studenthusholdning Total
Ja Nei
Under 21 7.71 10.66 18.37
21 til 22 16.73 11.43 28.16
23 til 25 13.75 14.03 27.78
26 og eldre 5.39 20.30 25.69
Total 43.58 56.42 100.00

Kontakt