Table

Krysstabell mellom aldersgrupper og tilhørighet i studenthusholdning, prosentvis fordeling, 2018.
AldersgrupperStudenthusholdningTotal
JaNei
Under 217.7110.6618.37
21 til 2216.7311.4328.16
23 til 2513.7514.0327.78
26 og eldre5.3920.3025.69
Total43.5856.42100.00