Tilknytning til arbeidslivet for innvandrere, etter landbakgrunn. 16-66 år. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Tilknytning til arbeidslivet for innvandrere, etter landbakgrunn. 16-66 år. 2013. Prosent
  Innvandrere 16-66 år Resten av befolkningen Hele befolkningen 16-66 år
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
Antall helårsyrkesaktive i husholdningen          
0 17 8 24 20 19
1 55 61 50 43 44
2 28 31 26 37 36
           
Antall måneder med heltids yrkesaktivitet i husholdningen          
0 26 13 37 21 21
1-6 2 3 1 3 3
7-11 1 2 1 3 3
12+ 70 82 61 73 73
Gjennomsnittlig antall måneder 11 14 10 13 13
           
Antall måneder med deltids yrkesaktivitet i husholdningen          
0 78 83 74 78 78
1-6 2 2 2 4 3
7-11 2 3 1 2 2
12+ 19 13 23 16 17
Gjennomsnittlig antall måneder 3 2 3 2 2
           
Andel husholdninger med hovedinntekt fra næringsvirksomhet 6 9 4 5 5
           
Antall måneder med arbeidsledighet i husholdningen          
0 93 93 92 95 94
1-6 3 4 1 2 2
7-11 0 0 0 1 1
12+ 5 2 7 2 3
Gjennomsnittlig antall måneder 1 0 1 0 1
           
Andel husholdninger med heltids studenter. Prosent 16 9 21 14 14
           
Andel husholdninger med heltids pensjonister. Prosent 6 4 7 12 12
           
Antall svar 421 192 229 4 422 4 843

Kontakt