Helseforhold for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Helseforhold for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
  Innvandrere Resten av befolkningen Hele befolkningen
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
Egenvurdering av helse          
andel med svært god eller god helse 76 83 71 76 76
andel med dårlig eller svært dårlig helse 10 8 12 8 8
Andel med kronisk sykdom 34 31 37 34 34
Nedsatt funksjonsevne          
andel med sterkt nedsatt funksjonsevne 6 4 8 6 6
andel med noe nedsatt funksjonevne 12 14 11 11 11
Andel med udekket behov for medisinsk hjelp 5 3 7 2 2
Andel med udekket behov for tannlegehjelp 10 4 15 8 8
Andel med økonomiske grunner til udekket behov for tannlegehjelp 9 3 14 4 4
           
Antall svar 484 228 256 5 656 6 140

Kontakt