Indikatorer på materiell situasjon for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Indikatorer på materiell situasjon for innvandrere, etter landbakgrunn. 16 år og over. 2013. Prosent
  Innvandrere Resten av befolkningen Hele befolkningen
  I alt Fra EU etc Fra Afrika, Asia etc
Materiell situasjon          
Andel som disponerer          
Farge TV 85 85 86 96 95
PC 94 93 94 89 89
Vaskemaskin 94 95 93 98 97
Privatbil 63 71 55 81 79
Disponerer ikke PC pga. økonomi 2 1 3 1 1
Disponerer ikke privaltbil pga. økonomi 19 10 27 5 7
           
Har ikke råd til          
en ukes ferie 20 8 29 7 8
spise kjøtt eller fisk annen hver dag 7 4 11 3 3
holde boligen varm 3 1 5 1 1
Andel som ikke har råd til minst to av godene 7 3 11 2 3
Andel som har råd til alle godene 78 91 67 92 91
           
Antall svar 484 228 256 5 656 6 140

Kontakt