Tabell 5. Skattefrie overføringer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.

Tilbake til artikkelen

Tabell 5. Skattefrie overføringer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.
  Sum (kroner) Menns beløp andel av kvinners (prosent) Antall personer med beløp
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Skattefrie overføringer 9 595 939 236 23 162 976 682 41 328 282 808 975
Barnetrygd 1 449 108 202 13 042 107 707 11 84 494 616 471
Kontantstøtte 350 180 097 1 255 469 250 28 8 790 32 962
Engangsstønad ved fødsel 1 090 520 565 792 182 0 30 10 020
Bostøtte 1 319 940 603 1 495 604 678 88 56 614 57 965
Studiestipend 1 381 748 490 2 368 722 502 58 88 314 127 346
Sosialhjelp 3 452 977 304 2 798 444 693 123 68 507 54 222
Grunn- og hjelpestønad 611 570 493 807 641 144 76 34 125 45 015
Andre skattefrie overføringer 1 272 192 596 1 688 554 593 75 62 355 57 753

Kontakt