Tabell

Tabell 5. Skattefrie overføringer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.
 Sum (kroner)Menns beløp andel av kvinners (prosent)Antall personer med beløp
 MennKvinnerMennKvinner
Skattefrie overføringer9 595 939 23623 162 976 68241328 282808 975
Barnetrygd1 449 108 20213 042 107 7071184 494616 471
Kontantstøtte350 180 0971 255 469 250288 79032 962
Engangsstønad ved fødsel1 090 520565 792 18203010 020
Bostøtte1 319 940 6031 495 604 6788856 61457 965
Studiestipend1 381 748 4902 368 722 5025888 314127 346
Sosialhjelp3 452 977 3042 798 444 69312368 50754 222
Grunn- og hjelpestønad611 570 493807 641 1447634 12545 015
Andre skattefrie overføringer1 272 192 5961 688 554 5937562 35557 753