Tabell 3. Kapitalinntekter, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.

Tilbake til artikkelen

Tabell 3. Kapitalinntekter, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.
  Sum (kroner) Kvinners beløp andel av menns (prosent) Antall personer med beløp
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Kapitalinntekter 63 295 101 565 20 331 211 551 32 1 622 924 1 549 817
Herav:          
Renteinntekter 4 625 782 758 3 314 544 861 72 1 617 508 1 545 512
Aksjeutbytte 41 477 256 652 9 457 568 434 23 258 761 131 961
Gevinst 14 304 223 307 4 852 815 874 34 133 786 68 153
Andre kapitalinntekter 8 039 247 742 3 768 193 764 47 637 189 526 940
Tap 5 151 408 894 1 061 911 382 21 82 651 29 661

Kontakt