Tabell

Tabell 3. Kapitalinntekter, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns og antall personer med beløp. 2018.
 Sum (kroner)Kvinners beløp andel av menns (prosent)Antall personer med beløp
 MennKvinnerMennKvinner
Kapitalinntekter63 295 101 56520 331 211 551321 622 9241 549 817
Herav:     
Renteinntekter4 625 782 7583 314 544 861721 617 5081 545 512
Aksjeutbytte41 477 256 6529 457 568 43423258 761131 961
Gevinst14 304 223 3074 852 815 87434133 78668 153
Andre kapitalinntekter8 039 247 7423 768 193 76447637 189526 940
Tap5 151 408 8941 061 911 3822182 65129 661