Tabell 1. Inntektsregnskap for bosatte personer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns beløp og antall personer. 2018

Tilbake til artikkelen

Tabell 1. Inntektsregnskap for bosatte personer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns beløp og antall personer. 2018
  Sum (kroner) Kvinners beløp andel av menns (prosent) Antall personer med beløp
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Yrkesinntekt ekskl. sykepenger og foreldrepenger 807 150 275 337 515 830 421 321 64 1 457 154 1 330 659
Kapitalinntekter 63 295 101 565 20 331 211 551 32 1 622 924 1 549 817
Skattepliktige overføringer inkl. foreldre- og sykepenger 107 867 571 239 127 577 873 452 118 619 871 782 772
Skattefrie overføringer 9 595 939 236 23 162 976 682 241 328 282 808 975
Samlet inntekt 987 908 887 378 686 902 483 006 70 1 647 241 1 572 278
           
Sum utlignet skatt og negative overføringer 282 681 304 830 169 127 239 767 60 1 560 814 1 476 406
Inntekt etter skatt 705 227 582 547 517 775 243 239 73 1 647 319 1 572 278

Kontakt