Tabell

Tabell 1. Inntektsregnskap for bosatte personer, etter kjønn. Sum beløp, kvinners beløp i andel av menns beløp og antall personer. 2018
 Sum (kroner)Kvinners beløp andel av menns (prosent)Antall personer med beløp
 MennKvinnerMennKvinner
Yrkesinntekt ekskl. sykepenger og foreldrepenger807 150 275 337515 830 421 321641 457 1541 330 659
Kapitalinntekter63 295 101 56520 331 211 551321 622 9241 549 817
Skattepliktige overføringer inkl. foreldre- og sykepenger107 867 571 239127 577 873 452118619 871782 772
Skattefrie overføringer9 595 939 23623 162 976 682241328 282808 975
Samlet inntekt987 908 887 378686 902 483 006701 647 2411 572 278
      
Sum utlignet skatt og negative overføringer282 681 304 830169 127 239 767601 560 8141 476 406
Inntekt etter skatt705 227 582 547517 775 243 239731 647 3191 572 278