Økonomiske analyser, 5/2005

Utviklingen i skatteprogressivitet og politikkens innvirkning

Inntektsskatten for personer 1992-2004

Publisert:

Et progressivt skattesystem er kjennetegnet ved at personer med høy inntekt betaler en større andel av inntekten i skatt enn personer med lav inntekt. I perioden 1992-2004 ble graden av skatteprogressivitet i inntektsskatten for personer redusert. Denne artikkelen beskriver hvordan utviklingen i skattepolitikken har bidratt til dette.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt